Ga gối Sông Hồng loại chun vải cotton mã C14 C011/1