Gối ôm trẻ em cỡ đại (dùng cho thanh thiếu niên) kích thước 20x80cm