Ga gối Sông Hồng loại chun vải cotton mã C12 005/1