Chi nhánh 2: 170 Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội